Over vakantievreugd

Hieronder kan je de geschiedenis van Vakantievreugd lezen, evenals de missie, visie en de structuur van de stichting.
Overige informatie vind je op een andere pagina.
Wil je meer informatie over de reizen die we aanbieden? Klik dan hier.
Informatie over de reissom vind je op deze pagina.
Voor informatie over vakantiekeuze en een kamer alleen, klik hier.


De stichting

Vakantievreugd is een stichting die, zonder winstoogmerk, jaarlijks begeleide vakanties organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. In 1963 is Vakantievreugd ontstaan vanuit een ouderinitiatief. In 1989 is Vakantievreugd een zelfstandige stichting geworden. De slogan ‘Reizen met een PLUS!’ verwijst naar onze fantastische vrijwilligers die zich elk jaar met veel enthousiasme inzetten om onze vakantiegangers een onvergetelijke vakantie te bezorgen.


De medewerkers

Op kantoor werken drie dames, die verantwoordelijk zijn voor het plannen en verzorgen van de vakanties.

  • Lia is de manager. Zij is verantwoordelijk voor de vakantiegangers, financiële administratie, het boeken van vakantielocaties en fondsenwerving.
  • Geke is vrijwilligerscoördinator. Zij doet de werving, selectie, training en indeling van vrijwilligers en het krijgen en behouden van keurmerken.
  • Linda is PR & communicatiecoördinator. Zij is verantwoordelijk voor bezoeken van vakantielocaties, de brochure, Social Media en de nieuwsbrieven.

De medewerkers hebben ook gezamenlijke taken en ondersteunen elkaar waar nodig.


Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers met ieder een eigen taak. Dit bestuur vergadert minstens eens per zes weken met elkaar. Het bestuur bestaat op dit moment uit vier personen.

  • Martijn is de voorzitter van de stichting.
  • Sandra is de secretaris. Zij verzorgt de notulen en de agenda voor de vergaderingen.
  • Lisa is de penningmeester, zij is verantwoordelijk voor de financiën. Dit in nauw overleg met Lia.
  • Viola is lid. Zij is tezamen met het dagelijks bestuur, eindverantwoordelijk voor de algehele organisatie.

Het bestuur springt in op kantoor waar nodig en wordt ingezet voor hand- en spandiensten.


De reisbegeleiders

Vakantievreugd wordt gedragen door vrijwillige reisbegeleiders.
Vakantievreugd is heel trots op haar vrijwilligers en doet er alles aan om hen zo goed mogelijk te ondersteunen.
Wat we verwachten van vrijwilligers is te vinden onder ‘onze reisbegeleiders’.


De vakantiegangers

Mensen met een verstandelijke beperking woonachtig in één van de vier noordelijke provincies, kunnen bij Vakantievreugd een vakantie boeken.
Wat we verwachten van onze vakantiegangers is te vinden onder de vakantieganger.


Onze vakanties

Onze vakanties zijn onderverdeeld in vier categorieën; actief, ondernemend, rustig-aan en één-op-één.
Op deze manier willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van de vakantieganger.
We proberen te allen tijde om aan de wensen en voorkeuren van de vakantieganger te voldoen.
Om dit te realiseren zorgen we voor kleine en overzichtelijke groepen.

We begeleiden de vakanties ten minste één-op-drie.
Dit houdt in dat er per drie vakantiegangers minstens één begeleider mee gaat.
Elk jaar organiseren we minstens drie één-op-één vakanties.
Deze vakanties zijn bedoeld voor vakantiegangers die rolstoel gebonden zijn en/of algehele verzorging nodig hebben.
Deze vakantiegangers gaan wel in een groepje op vakantie, maar hebben ieder hun eigen begeleider die hen helpt en verzorgt.


Missie

Vakantievreugd biedt mensen met een verstandelijke beperking, vanaf 18 jaar, mogelijkheden voor een passende vakantie.
Zij tracht dit te realiseren door minimaal één op drie begeleiding te bieden.
Door rekening te houden met de wensen en voorkeuren van de vakantiegangers, krijgen zij bij Vakantievreugd een vakantie op maat.


Visie

Uitgangspunt van Vakantievreugd is dat ieder mens gelijk is, ongeacht achtergrond of beperking.

Vakantievreugd is van mening dat ook voor mensen met een beperking een fijne vrijetijdsbesteding een bijdrage levert aan de kwaliteit van bestaan.
Mensen met een beperking hebben recht op vakantie tegen een marktconforme prijs.
Vakantievreugd zet zich hiervoor in door vakantiereizen te organiseren.
Daarom worden mogelijkheden nagegaan tot financiële ondersteuning via fondsenwerving en het verkrijgen van subsidies.
Vakantievreugd gaat uit van het principe ‘normaal waar mogelijk en bijzonder waar nodig’ bij de invulling en uitvoering van de activiteiten.

Essentieel hierin is dat Vakantievreugd de grenzen bepaalt wat zij kan bieden aan de vakantiegangers én kan vragen van haar reisbegeleiders.


Kwaliteitskeurmerk

Vakantievreugd is lid van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Kortweg: NOV.
Dat is een belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Nederland.
NOV treedt op als woordvoerder en lobbyist van de aangesloten leden en is gesprekspartner van overheid en de politiek.
Binnen de NOV wisselen vrijwilligersorganisaties kennis en ervaring uit om het vrijwilligerswerk zo goed mogelijk te organiseren.

Het is voor Vakantievreugd van groot belang interessant te zijn voor huidige én nieuwe vrijwilligers en zaken goed op orde te hebben.
Vakantievreugd is sinds 2015 gecertificeerd met het kwaliteitskeurmerk GOED GEREGELD!

Dit keurmerk is, na een zorgvuldige toetsing, verstrekt door de brancheorganisatie NOV.
Met deze certificering kan Vakantievreugd op een objectieve manier laten zien dat zij een aantrekkelijke en betrouwbare partner is voor haar vrijwilligers, vakantiegangers, fondsen en overige relaties.
Kwaliteit leveren dus, op een wijze die optimaal past bij de uitvoering van de doelstelling en activiteiten van Vakantievreugd.

Vakantievreugd heeft in 2019 opnieuw het traject doorlopen.
We zijn erg trots dat we het keurmerk wederom voor een periode van 4 jaar mogen dragen.
In 2024 gaan we het nieuwe traject opstarten voor een 3e periode.

nov-keurmerk

 

ANBI-status

Vakantievreugd heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang en dat doet Vakantievreugd.
Een groot voordeel van het hebben van een ANBI status is dat giften aan Vakantievreugd nu mogen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting van de gever.
Hierdoor wordt het nog aantrekkelijker om een gift of donaties aan ons te doen.
Wil je hier meer informatie over?
Neem gerust contact met ons op!

logo anbi

 

Contact

Voor vragen over de reizen of over de organisatie zelf, kan uiteraard contact met ons worden opgenomen.
We zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur.
Tijdens het vakantieseizoen zijn we voor calamiteiten altijd bereikbaar op ons mobiele nummer.

" Ik verheug me elk jaar om met de groep op vakantie te gaan. En er een leuke week te maken! "

Marianne - reisbegeleider

" De vakantie was geweldig! En we hadden hele leuke leidingen! "

Anoniem – vakantieganger

" Vakantievreugd geeft je een kick, je voelt je voldaan! "

Ina - reisbegeleider

" De begeleiding is heel fijn omdat je hen altijd alles kan vragen. "

Anne - vakantieganger

" Het groepje van vorig jaar was geweldig. We hebben een hele leuke tijd gehad en veel beleefd! "

Joke – reisbegeleider

" Vakantievreugd vind ik fijn. Alles is goed georganiseerd. De begeleiding is altijd aanwezig en zorgt goed voor je. "

Margriet – vakantieganger

" Je leert elk jaar nieuwe mensen kennen, dat maakt het juist zo leuk! "

Anoniem - begeleider

" We horen jaarlijks zoveel leuke verhalen van onze vakantiegangers! Daar doe je het voor! "

Medewerkers kantoor

" Fijne vakantie, ik kwam helemaal ontspannen thuis. "

Johan - vakantieganger
 
Kampstraat 2a - Postbus 93 - 9410 AB Beilen - Telefoon: (0593) 522 317 - E-mail: info@vakantievreugd.org
Kampstraat 2a - Postbus 93 - 9410 AB Beilen
Kampstraat 2a
Postbus 93
9410 AB Beilen
Telefoon: (0593) 522 317
E-mail: info@vakantievreugd.org